Telefon
0745 156 771
E-MAIL
contact@scoala-quantum.ro
Adresă
Str. Drumul Potcoavei 21 A, Voluntari, Ilfov

Lavinia Popa

Numele meu este Lavinia Aniela Popa și cred că fiecare dintre noi este semnificativ prin ceea ce oferă celorlalți. Cred în puterea echipei și a evoluției împreună, dar și în valoarea pe care fiecare o adaugă grupului. Cred în rezultatele obținute prin muncă, seriozitate, asumare și încredere.`

Sunt absolventă a Școlii Normale din Iași, cu studii universitare și postuniversitare în psihologie și științele educației. În cadrul cercetării de doctorat am aprofundat tema participării și implicării active a elevilor în mediul școlar. Viitorii adulți asumați și implicați social sunt elevii pe care îi încurajăm să își spună punctul de vedere, să argumenteze alegerile personale, să lucreze
împreună, să fie conștienți de drepturile și îndatoririle pe care le au și să simtă că vocea lor contează și aduce schimbare. Am inițiat și organizat activitatea Consiliului elevilor la nivelul ciclului primar, încurajez implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor cu privire la aspecte ce privesc viața lor de zi cu zi, în școală, și cred că elevii noștri sunt partenerii noștri de dialog, de schimbare și evoluție.

O altă temă de interes o reprezintă valorificarea patrimoniului cultural material și imaterial în activitatea didactică și familiarizarea elevilor noștri cu valorile naționale. În această direcție am dezvoltat parteneriate cu muzeele din București, colaborez cu asociații și reviste de specialitate, am elaborat și propus, spre implementare, la ciclul primar, programa școlară Tradiții românești. În cadrul cercetării realizate pentru obținerea gradului didactic I, mi-am propus inventarierea și dezvoltarea de metode, intrumente și strategii didactice prin care resurse aparținând patrimoniului cultural să devină surse de învățare și dezvoltare de competențe pentru elevi ciclului primar.

Prezența copiilor îmi aduce bucurie și cred în vocația de educator și în menirea de a le fi alături elevilor. Cred că frumusețea și armonia se regăsesc în ceea ce facem și în ceea ce oferim celorlalți, semn al faptului că suntem aici unii pentru alții.

Lavinia Popa - Director Educational Școala Quanum